Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Мэндчилгээ

2016-03-07 13:06:13

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Баримлаар урлахуй

2016-03-01 19:32:39

Ангилал : Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлье | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Удирдамж

2016-03-01 18:54:19

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Судалгаа, судалгааны арга зүй

2016-03-01 18:48:58

Ангилал : Туршлага солилцъё | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй

Туслах багшийн сургалтанд урьж байна.

2016-02-29 11:06:41

Ангилал : Сургалт | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Нөхцөл байдалд тулгуурлан ажиллах - үзэл баримтлал

2016-02-16 23:08:38

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Шинэ ном

2016-02-15 10:17:24

Ангилал : \"Ном\" хөтөлбөр | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Сурган хүмүүжүүлэх онол, чиглэл

2016-01-30 00:24:25
  Хүүхэд гэж хэн бэ? Хүүхэд хэрхэн суралцдаг вэ? Насанд хүрэгчид хүүхдэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхдээ юуг анхаарах вэ?
Арга зүй Орчин Үнэлгээ
Л.С.Выготский

 * Хүүхэд гэдэг бол бага юм мэддэг, чаддаг, том хүний "жижигрүүлсэн", "бага" болгосон хувилбар биш юм.

 * Хүүхэд бол томчуудаас чанарын хувьд ялгаатай өөрийн гэсэн сэтгэцийг агуулсан хүн юм.

 * Одоогийн хөгжлийн түвшин нь хүүхэд өөрөө буюу эсвэл томчуудын тусламжтайгаар эзэмшиж болох чадвар суух үндсэн нөхцөл болно. 

 * Ойрын (ирээдүйн) хөгжлийн бүс нь хүүхдийн маргаашийн өдөр юм. Эрт орой хэзээ боловч цагаа болохоор тэд өөрийн маргаашийн өдөртөө орно.

Тусгай зохион байгуулалттай зөв чиглэл бүхий сурган аүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны явцад энэ явц нь илүү түргэн явагдана.

Үйл ажиллагааны гол хэлбэр нь хөдөлмөр, тоглоом.

Хөгжлийн урд яваа сургалт л сайн.

(Сургалт оюун ухааныг дайчлах, хөгжүүлэх чиг үүрэгтэй.)

Орчин бол хүний сэтгэцийн үйл хөгжих эх үүсвэр, хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч.

Орчин гэдэг нь харьцангуй ойлголт бөгөөд түүний нөлөөлөл нь тухайн хүүхдийн тэрхүү орчинд байсан мэдрэмжээр тодорхойлогдоно.

Сайн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлын зорилго нь хүүхдийг маргаашийн өдөрт зөв чиглүүлж өгөхөд оршино.

Асуудлын гол нь хүүхдийн зайлшгүй ба ойрын хөгжлийн түвшинг зөв тодорхойлоход оршино.

 

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар

2016-01-29 18:14:00

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

2015 оны 03 сарын 27 өдөр                Дугаар A/24                               Улаанбаатар хот

 

   Заавар батлах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.5,  “Боловсролын тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн  281.1.1  дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХНЬ:

 

1.     “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

 

2.     Зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сургалт арга зүйн хэлтэс / Ц.Жаргалантуул/-т үүрэг болгосугай.

 

3.     Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан НБГ-ын даргын 2011 оны 91 дүгээр тушаалыг  хүчингүй болсонд тооцсугай

 

 

ДАРГА                         Ц.ОТГОНБАГАНА

 

                                        

Ангилал : Эрх зүй | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Боловсролын эрх зүйн баримт бичгүүд

2016-01-28 22:35:19

   

д/д Нэр Шийдвэр гаргасан байгууллага огноо дугаар
1 Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай   Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол

2007

219
2 Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай   Мон гол Улсын Засгийн Газрын тогтоол 2007 354
3 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ,доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай                                     Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол   2012 78
4 Зардлын дундаж норматив батлах тухай      Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2012 94
5 Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай                        Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2012 106
6 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ                                          Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2013 68
7 “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр   Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2013 295
8  Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон  бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчид улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох  журам  Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2013 393
9 Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол  2015 12
10

Журам  батлах тухай  

(I хавсралт. Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх, урамшуулал олгох журам 

II хавсралт. Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг сайжруулсан багш шалгаруулах журам)

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2015 А/255
11 Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын тушаал 2005 405
12 ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм БСШУ-ны сайдын тушаал 2007 41
13 Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт  БСШУ-ны сайдын тушаал 2007 354(179)
14 Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэл   БСШУ-ны сайдын тушаал 2007 17
15 Улс, аймаг, нийслэлийн “Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал   БСШУ-ны сайдын тушаал 2007 440
16 Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын  сургууль шалгаруулах журам  БСШУ-ны сайдын тушаал 2008 111
17 Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм   БСШУ-ны сайдын тушаал 2008 68
18 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын  сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага                         БСШУ-ны сайдын тушаал 2010 353
19 СӨБ эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах  журам   БСШУ-ны сайдын тушаал 2012 А/131
20 Хүүхэд бүрд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл                           БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/110
21 Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/327
22 СӨБ болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам   БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/287
23 Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс нэг хичээлийн жилд бэлтгүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийн жагсаалт   БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/266
24 Зуны сургалт зохион байгуулах тухай   БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/210
25 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг  олгох, хасах журам   БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/350
26 СӨББ-ын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, аргазүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт   БСШУ-ны сайдын тушаал 2014 А/52
27 Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам   БСШУ-ны сайдын тушаал 2013 А/293
28 Цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах журам                          БСШУ-ны сайдын тушаал 2014 А/112
29 Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр батлах тухай  БСШУ-ны сайдын тушаал 2015 А/301
31 Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн хичээл, үйл ажиллагааны  удирдамж                     БСШУ-ны сайдын тушаал 2015 А/371
32 Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого

БСШУ, Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан тушаал

 

2005 116/83/45
34 Цэцэрлэг, ЕБС-ийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож, олгох журам БСШУ, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал 2007  307/91/237
35 ЕБС, цэцэрлэгийн багш, зарим албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлт  БСШУ, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал 2010 362/112/183
36 Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай                    БМДИ-ийн захирлын тушаал 2014 А/51
37 Багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай  БМДИ-ийн захирлын тушаал 2015 А/07
38 Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай БМДИ-ийн захирлын тушаал 2015 А/27

 

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй