Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Архив : 2013 - 9

Бичлэгийн тоо : 1 | Дэлгэцэнд : 1-1

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ АЛХМУУД

2013-09-23 13:33:31

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ АЛХМУУД

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны

08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 353 дугаар тушаалын

 нэгдүгээр хавсралт

 

Тусгай зөвшөөрөл авах баримт бичигт тавигдах шаардлага

2. 1.Сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн тушаал, захирамж,өмчийн бусад хэлбэрийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр, гэрээ, албан бичгийн хамт байна.

А. Үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр

Тушаалын төсөл

Боловсролын тухай хуулийн 19.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, Компанийн тухай хуулийн  8.4 дэх   заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.    ………  дүүргийн ..-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах компанийн

эзэмшлийн байранд … хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулж эрхлэгчээр нь                             -г  томилсугай.

 

2.    Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

авахад шаардагдах баримт бичгийг зохих түвшинд бүрдүүлэн асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэхийг гүйцэтгэх захирал  /            / -д даалгасугай.

 

3.    Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар хангах,

материаллаг баазыг бэхжүүлэн сургалтын таатай, эрүүл орчин  бүрдүүлэх зэрэг үндсэн үүргээ шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхийг эрхлэгч /             /-д үүрэг болгосугай.

  

 

  ЗАХИРАЛ                             

 

Б. Хамтран ажиллах гэрээ

Үүсгэн байгуулагч компани, цэцэрлэгийн захиргаа хоорондын хамтран ажиллах гэрээ байна.

Ангилал : Зөвлөмж зөвлөгөө | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (995) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй