Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Архив : 2015 - 6

Бичлэгийн тоо : 6 | Дэлгэцэнд : 1-6

Архивын улсын үзлэгийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах тухай

2015-06-29 13:56:49

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (186) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

\"Бага насны хүүхдийн бүтээлч үйлийг хөгжүүлэх нь\" сургалт

2015-06-16 14:46:47

Ангилал : Сургалт | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (319) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

БСШУЯ-ны 2015-2016 оны хичээлийн жилийн зорилт

2015-06-15 13:40:49

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (538) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

\"СӨНХ-ийн авианы буруу дуудлагыг засах арга\" сэдэвт сургалт явагдана.

2015-06-12 19:02:12

Хөтөлбөрийн агуулга:

Агуулга, чиглэл Зорилго Мэдлэг Чадвар Цаг
1 Онолын мэдлэг Арга зүйг эзэмших урьдчилсан нөхцөл бий болгоход чиглэгдэнэ

- СӨНХ-ийн хэл ярианы хөгжлийн онцлог

-АБДХ-ийн сэтгэл зүйн онцлог

-Авиаг буруу дуудах шалтгаан

-Авианы буруу дуулагын хэлбэрүүд, оношилгоо

-Мэдээлэлд анализ хийх

-Авианы буруу дуудлагыг тодорхойлох

-Шалтгааныг тогтоох
8 цаг
2 СӨНХ-ийн авианы буруу дуудлагыг засах аргууд Хүүхэдтэй ажиллах арга зүй эзэмшинэ.

-Авиаг зүгшрүүлэх дасгалуудын талаар

-Авиаг тавих аргачлал

-Хэвшүүлэх  аргууд

-Оношлох

-Дасгалыг сонгох, хийлгэх

- Авиа тавих

-Сургалт зохион байгуулах

16 цаг
3 Бие даан хийх ажил Онол арга зүйн мэдлэг төлөвшихөд чиглэгдэнэ Аргачлалаа турших хэрэглэх, өөрийн үнэлгээ хийхэд чиглэгдэнэ. Аргачлалаа турших хэрэглэх, өөрийн үнэлгээ хийхэд чиглэгдэнэ. 8 цаг
  Бүгд       32 цаг

Хэрэглэгдэхүүн: Хувилсан сургалтын материалууд, цахим хэрэглэгдэхүүн, бусад. 

           
           
           
         
     

 

Ангилал : Сургалт | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (255) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

2015 онд төрөлжсөн сургалт явуулах зөвшөөрөл олгогдсон хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

2015-06-10 09:58:53

2015 онд төрөлжсөн сургалт явуулах зөвшөөрөл олгогдсон хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

 

 

A-27 Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

Ангилал : Сургалт | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (389) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Үндсэн сургалтанд суух багш нарын нэрс

2015-06-04 11:45:40

Анхны жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх

                              сургалтанд суух багш нарын нэрс

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтлэсэн : A.Amartuvshin | Уншисан (479) | Сэтгэгдэл ( 4 ) | Дэлгэрэнгүй