Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Байгуулагын удирдлага менежмент

Менежментийн үүсэл хөгжил

2014-01-16 10:01:27

                  

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (856) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах заавар

2013-11-14 12:32:59

 

2013.10.31                                         А/101                                      Улаанбатар хот

 

Заавар батлах тухай

              Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.7 дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

               1. “Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

               2. Зааврын дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Боловсролын газрын орлогч дарга /Х.Батбаяр/-д үүрэг болгосугай.

               3.  Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Боловсролын газрын даргын 20... оны ..... дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

              

ДАРГА                             Ц.ОТГОНБАГАНА

 

 

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (585) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй