Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Эрх зүй

            


Бичлэгийн тоо : 42 | Дэлгэцэнд : 1-10

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар

2016-01-29 18:14:00

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

2015 оны 03 сарын 27 өдөр                Дугаар A/24                               Улаанбаатар хот

 

   Заавар батлах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.5,  “Боловсролын тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн  281.1.1  дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХНЬ:

 

1.     “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

 

2.     Зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сургалт арга зүйн хэлтэс / Ц.Жаргалантуул/-т үүрэг болгосугай.

 

3.     Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан НБГ-ын даргын 2011 оны 91 дүгээр тушаалыг  хүчингүй болсонд тооцсугай

 

 

ДАРГА                         Ц.ОТГОНБАГАНА

 

                                        

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Журам батлах тухай

2015-12-24 09:57:57

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (21) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээ

2015-12-24 09:53:33

                                                                          

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (9) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Захирамж

2015-10-30 14:52:15

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (438) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

Боловсролын эрхзүйн баримт бичгүүд

2015-10-22 12:01:24

 

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (1226) | Сэтгэгдэл ( 21 ) | Дэлгэрэнгүй

Норм, шаардлага батлах тухай

2015-10-08 08:46:38

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (246) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БСШУСайдын 2007 оны 17 дугаар тушаал

2015-09-22 12:45:40

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (563) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Индексийн шинэчлэгдсэн журам

2015-09-15 12:40:27

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (647) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол

2015-05-07 14:02:37

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (475) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

БШУ-ны Сайдын тушаал 2013 оны А/305

2015-05-07 12:13:02

Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (281) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй